EVOLVE

Ponuka služieb

Zemné a výkopové práce


-   úprava terénu, spätné zásypy, svahovanie,
-   odvoz prebytočnej zeminy, dovoz zeminy,
-   výkopy základovej škáry podľa realizačného projektu,
-   výkopové práce pre budovanie drenážneho systému, zaizolovanie stavby,
-   prípadne výkopové práce pri budovaní jazierok a stavby bazénov.

Asanácia budov


-   kompletné zabezpečenie asanácie stavby vrátane zabezpečenie likvidácie odpadu.

Búracie práce


-   búranie stavieb všetkého druhu (vodorovné, zvislé konštrukcie).

Inžinierske siete


-   kompletné vybudovanie inžinierskych sietí „na kľúč“ (vodovody, kanalizácie, plynovody, telekomunikačnej siete,       prekládky inžinierskych sietí).

Murárske práce


-   na požiadanie klienta zabezpečíme murárske práce v interiéry, prerábky bytových jadier, sadrokartónové steny, kazety, prerábky vedení TÚV a SV, odpadov, položenie obkladu a dlažby, plávajúcej podlahy,
maliarské práce, elektrické vedenia, osadenie sprchových kútov a vaní, inštalácia batérii a pod.

Nadrozmerná preprava stavebných strojov


-   našaspoločnosť prepravuje stavebnú techniku podľa požiadaviek klienta, prepravu nadrozmerných strojov a iných zariadení.

Vykonávanie údržby zelene


-   údržba zelene pri pozemných komunikáciách,
-   údržba a čistenie komunikácii a verejných priestranstiev,
-   kosenie trávy, orezy stromov a drevín, odburinenie vrátane zabezpečenia likvidácie biologicky
rozložiteľného odpadu v súlade s platnou legislatívou.

Vykonávanie zimnej údržby ciest a komunikácií


-   odpratávanie snehu z ciest a chodníkov vrátane posypu ciest,
-   čistenie kanalizačných vpustí.

Doplnkové služby


-   činnosť autorizovaného geodeta,
-   stavebný dozor,
-   projekčné práce.

CENNÍK SLUŽIEB:


-   Kompletnú cenovú ponuku vypracujeme na vyžiadanie bezplatne na mailovej adrese: paradizdeno@paradizdeno.sk

Najčastejšie využívané služby:

Zemné a búracie práce
Inžinierské siete
Murárské práce